O ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ αποτελεί μία ανεξάρτητη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα και έχει εικοσαετή εμπειρία στην κατασκευή, αναγέννηση και ανακύκλωση καταλυτών. Το επιχειρηματικό δίκτυο της εταιρείας συμπεριλαμβάνει 1,025 επαγγελματικά συνεργεία αυτοκινήτων ως πελάτες τα οποία δραστηριοποιούνται στην δευτερεύουσα αγορά αυτοκινήτων, και 1335 προμηθευτές χρησιμοποιημένων καταλυτών.

Παρόλο που κατέχει μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αγοράς, περισσότερο από το 37% του κύκλου εργασιών της εταιρείας έρχεται από εξαγωγές (κυρίως στην Γερμανία).

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ - Καταλύτες - Ανακύκλωση - Καινοτομία

Με το πέρασμα των χρόνων, ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ επέκτεινε σταδιακά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που παράγει, τα οποία αυτή την στιγμή φτάνουν τα 300 προϊόντα, ανάμεσά τους καταλύτες και φίλτρα μικροσωματιδίων “diesel”,κατάλληλα για όλα τις μάρκες και μοντέλα της αγοράς. Οι DirectFit καταλύτες αποτελούνται είτε από κεραμική βάση σε σχήμα κηρήθρας ή από μεταλλικό υπόστρωμα ροής, είναι διαθέσιμοι με εγγύηση 2 χρόνων ή 80,000 χλμ. και έχουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση.

Τα φίλτρα μικροσωματιδίων “diesel” χρησιμοποιούν πολύτιμα μέταλλα για την απόκτηση καταλυτικής ικανότητας και η βάση τους είναι είτε συμβατική βάση cordierite, ή νέου τύπου – SiliconCarbide (SiC). Επιπλέον, η εταιρεία παρασκευάζει και αναγεννά καταλύτες και φίλτρα για βαρέου τύπου οχήματα (π.χ. off-road κατασκευαστικές μηχανέςκαι φορτηγά/λεωφορεία) και για ναυτιλιακές εφαρμογές (π.χ. πλοία). Εκτός από καταλύτες και φίλτρα, τα προϊόντα του ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ περιλαμβάνουν συσκευές Επιλεκτικής Καταλυτικής Ικανότητας για την μείωση των EuroVIβαρέων τύπων οχήματα (πάνω από 500 bhp).

Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ παράγει καταλύτες και φίλτρα μικροσωματιδίων diesel για όλους τους τύπους και μοντέλα οχημάτων

Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ παράγει καταλύτες και φίλτρα μικροσωματιδίων diesel για όλους τους τύπους και μοντέλα οχημάτων

Τα γραφεία του ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ βρίσκονται στην Αθήνα και στην ιδιοκτησία της εταιρείας περιλαμβάνονται μία παραγωγική μονάδα κοντά στο κέντρο της Αθήνας (Ακαδημία Πλάτωνος), καθώς και μία αποθήκη στην Θεσσαλονίκη. Το δίκτυο προμηθευτών περιλαμβάνει ένα αποδοτικό σύστημα εφοδιασμού και διακίνησης (logistics) χρησιμοποιημένων καταλυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλη την ελληνική επικράτεια, μαζί με τα νησιά. Επιπλέον, κατά την προεπεξεργασία των καταλυτών μετά την συλλογή και διαλογή (κεραμικοί-μεταλλικοί), μια μονάδα αποσυναρμολόγισης έχει αποκτηθεί, με την δυνατότητα επεξεργασίας 40.000 καταλυτών τον χρόνο.

Μέσω των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ έχει αποκτήσει εμπειρία στην κατασκευή καταλυτικών υλίκών για διάφορες εφαρμογές. Δίνοντας έμφαση στις εφαρμογές της κατάλυσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, πολυμεταλλικοί νανο-καταλύτες εμποτισμένοι σε μείγμα σπάνιων γαιών έχουν δημιουργηθεί για την ενίσχυση της αποθήκευσης οξυγόνου στον καταλύτη. Ακόμη, η εταιρεία έχει κατοχυρώσει μία ευρωπαϊκή πατέντα για τον καταλύτη ΠΡΟΜΗΘΕΑ (https://prometheus-catalysts.eu/) – ένας καινοτόμος τρι-μεταλλικός νανο-καταλύτης βασισμένος σε χαλκό και εμποτισμένος σε μείγμα σπάνιων γαιών.

O ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, μετά την επιτυχημένη ανάπτυξη του πρωτότυπου, εισήχθη στην δευτερεύουσα αυτοκινητοβιομηχανική αγορά. Ο έντονα καινοτόμος χαρακτήρας του ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ στον χώρο της κατάλυσης, οδήγησε στην συμμετοχή του σε 8 KICactions από το EITRawMaterials, μέσω των οποίων έχει αποκτήσει χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση καινοτόμων διεργασιών με σκοπό την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών προϊόντων και τεχνολογιών.

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει ή και συμμετέχει ήδη στα παρακάτω project (ταξινομημένα κατά ημερομηνία έναρξης):

BREAK-IT (GA: 17045)

Bringing Research Knowledge to Exploitation: A T‐Shape Itinerary Approach
01/2018-12/2019, 8 project partners, https://breakitproject.eu/
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης μέσα στην εταιρεία, για την συμβολή στην ανάπτυξη ενός onlinecourseσχετικά με την αντικατάσταση/αναγέννηση/ανακύκλωση μετάλλων και υλικών, και να δώσει feedbackγια τον αντίκτυπο του προγράμματος στην εταιρεία.

BRIEFCASE (GA: 18115)

Learning the Uses of Minerals Through Non-Conventional Teaching Tools
01/2019-12/2019, 6 project partners, https://thebriefcasegame.eu/
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ παρέχει εξειδίκευση από προηγούμενα και τρέχοντα καινοτόμαproject σχετικά με την ανακύκλωση σπάνιων γαιών, την αναγνώριση, παροχή και συμπερίληψη των βιομηχανικών αναγκών μέσα στο διδακτικό πρόγραμμα.

INNOCAT (GA: 18344)

Innovative CRM substitution technology for public authorities’ vehicle catalysts
01/2019-12/2020, 13 project partners – Coordinator: MONOLITHOS
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ηγείται του INNOCATprojectκαι είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και συντονισμό των εταίρων με σκοπό να διασφαλίσει την δημιουργία αποτελεσμάτων τα οποία θα συνεισφέρουν την επιτυχημένη εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας του INNOCAT. Επιπλέον, ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ έχει αναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης των καταλυτών αυτοκινήτων, την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων (PlatinumGroupMetals – PGMs), και την αξιολόγησητης εξοικονόμησης κόστους μέσω αυτής της διαδικασίας.

SAFEVULCA (GA: 18145)

Safer reduction of ZnO amount in rubber vulcanization process
01/2019-12/2021, 6 project partners
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ είναι συν-υπεύθυνος για την βελτιστοποίηση της αναβάθμισης της διαδικασίας σύνθεσης ZnO-NP@SiO2-NPυλικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία συνθετικών καουτσούκ για ελαστικά και το πρωτότυπο που πρόκειται να δημιουργηθεί στο τέλος του project.

TRAINCALL (GA:18183)

Call for Training Ideas of EIT RawMaterials High-Level Professional School
01/2019-12/2021, 10 project partners
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ, ως βιομηχανικός εταίρος, παρέχει πληροφορίες από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και προτείνει σχετικά εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και συμβάλει στην διασφάλιση ότι το courseσυμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς. Επίσης, η εταιρεία θα δώσει feedbackαναφορικά με τα κύρια στοιχεία τα οποία σαν εργοδότης ψάχνει σε ένα courseκαι την χρήση τους στο βιομηχανικό δίκτυο με σκοπό να βελτιστοποιηθούν διεργασίες και courses.

3D BRIEFCASE (GA:19010)

Learning the Uses of Minerals Through Non-Conventional Teaching Tools
01/2020-12/2021, 13 project partners, https://thebriefcasegame.eu/
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ παρέχει εξειδίκευση από προηγούμενα και τρέχοντα καινοτόμαproject σχετικά με την ανακύκλωση σπάνιων γαιών, την αναγνώριση, παροχή και συμπερίληψη των βιομηχανικών αναγκών μέσα στο διδακτικό πρόγραμμα.

HYDROMETEC (GA: 19033)

Hydrometallurgy in raw materials utilization
01/2020-12/2022, 9 project partners
Ο ρόλος του ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ είναι να συμβάλει στην δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων πραγματοποιώντας διαλέξεις πάνω στην θεωρία της υδρομεταλλουργίας και την εφαρμογή της σε βιομηχανικό περιβάλλον.

CEBRA (GA:19148)

Integrated Circular Economy Business model for decoupling Europe from PGM supply
01/2020-12/2022, 5 project partners – Coordinator: MONOLITHOS, https://www.cebra-eitproject.eu/
Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ηγείται του CEBRA project και είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και συντονισμό των εταίρων με σκοπό την επιτυχημένη εκτέλεση των task του project. Επιπλέον, ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει την στρατηγική εμπορευματοποίησης (Go-To-Marketstrategy) του καταλύτη CEBRA, ο οποίος θα εμπεριέχει πολύτιμα μέταλλα – PGMs, 100% από ανακυκλωμένα υλικά.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ : “ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ”